Udvalg

Nedenfor kan du få et overblik over de forskellige udvalg der er í bestyrelsen. Som forældre har du altid mulighed for at komme med input og ideer til bestyrelsens og udvalgendes arbejde. Dette gør du ved at kontakte enten Sanne og/eller de enkelte udvalg nedenfor.Marketingsudvalg

I dette udvalg arbejder vi med ekstern og intern markedsføring af Børnehuset Søgården, herunder også kommunikation til jer forældre. Vi arbejder efter en marketingsplan, på denne måde får vi fordelt markedsføringen hen over året, og samtidig lettet arbejdsbyrden. Pt. arbejder vi eks. med:

  • Markedsføring og information via Facebook og hjemmesiden (inkl. opdatering)
  • Gøre Børnehuset mere kendt ud af til - Markedsføring på biblioteker, butikker mv.
  • Synlig ved Kliplev Mærken
  • En synlig bestyrelse
  • Engelsk information på hjemmesiden

Karen

Annja

Maiken
Arbejdsudvalg

I dette udvalg planlægger vi arbejdsdagen. Dette gøres i samarbejde med personalet, der som oftest har det bedste overblik over hvad der skal laves.

Mette

Kristina

Arrangementsudvalget

I arrangementsudvalget arrangerer vi helt eller delvist følgende arrangementer:

  • Den årlige nytårskur for bestyrelse og personale
  • Sommerfesten, hvor vi som oftest står for de praktiske ting og personalet tager sig af aktiviteterne.
  • Tour de Søgård, i samarbejde med personale og Søgård skole
  • Evt. Jubilæer

Karen

Maria C.

Pia


IT udvalg

I IT udvalget sørger vi for at det elektroniske udstyr virker. Det drejer sig om alt lige fra telefoner, IPads, computere, herunder også hjælp og support til computer og lidt intranet. IT udvalget supportere ikke forældre direkte. Hvis i har problemer med forældre intra, eks. med at logge på Intranettet eller andet skal du/i kontakte Sanne.


Pt. ingen.

Fondsøgningsudvalg

Hanne og Lone N. fra personale gruppen har på eget initiativ søgt forskellige fonde. Det har blandt andet resulteret i vores kælkebakke og fornyelse af vognparken på legepladsen i august 2016. De har efter forældremødet i maj 2017 fået selvskab af Brian (mand til bestyrelsesmedlem Mette-Marie). Hvis du har erfaring eller mod på fondsøgning så kontakt endelig en af ovenstående.


Hanne

Personale

Lone N.

Personale

og Brian (ikke bestyrelsesmedlem)Børnehuset Søgården, Søgård Ringvej 7, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 71 35