smitsomme sygdomme
Her i Børnehuset Søgården orienterer vi os efter Sundhedsstyrelsens vejledning for smitsomme sygdomme:


"Smitsomme sygdomme hos børn og unge"
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx

 

 

Det er en god vejledning at slå op i, hvis der er tvivl om, hvornår et barn ikke må komme i institutionen pga. sygdom og eller smittefare.

I korte træk: https://www.institutionsintra.dk/fileopener.aspx?file=doc_ins_retningslinjer_ved_sygdom.pdf&dokumentid=1777

 
Det er en god ide lige at informere sig her, inden I sender jeres børn afsted til institutionen igen efter sygdom. Sådan at i undgår at udsætte jeres eget barn, de andre børn og personalet for smitte og unødig fare.
Husk at et barn der endnu ikke er helt rask er mere udsat for ny smitte, end raske børn der har flere kræfter til at kæmpe imod med.
Sidst opdateret 3. december 2017
Børnehuset Søgården, Søgård Ringvej 7, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 71 35